Azərbaycan Kapoeyra Federasiyasının növbəti iclasıbaş tutdu.

Azərbaycan Kapoeyra Federasiyasının iclası.
İclasda açılacaq zallarımız barədə məsələlər müzakirə olundu.
Yeni məşq proqramı Baş məşqçi tərəfindən tərtib olunaraq müəllimlərə təqdim olundu. Və digər gələcək planlar barəsində bir neçə qərarlar qəbul olundu.