Kapoeyranın Azərbaycanda yaranma tarixi.

Kapoeyranın Azərbaycan tarixi.

Azərbaycanda Kapoeyra 1990-cı illərin sonlarında “Yalnız ən güclülər” filmi buraxıldıqdan sonra yayılmağa başladı. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindəki gənclər kino seyr etdikdən sonra Kapoeyranı tətbiq etməyə başladılar. İlk məktəb Emin Qurbanov tərəfindən Sumqayıt şəhərində yaradılıb. Paytaxt Bakıda ilk məktəb, 2000-ci ildə Taleh Orucov

tərəfindən təsis edilib və surətlə şəhərə yayılmağında böyük rolu olub. 2007-ci ildə Azərbaycanın Kapoeyra Milli Federasiyası yaradılıb və kapoeyraçılar xaricdə keçirilən seminarlar və yarışlarda iştirak etməyə başlayıblar. Bundan sonra kapoeyra Azərbaycanda inkişaf və populyarlığa doğru yeni bir addım atdı. Qeyd edək ki, Dünya Kapoeyra Federasiyasının təsis konfransı Azərbaycanda keçirilib. Azərbaycan Kapoeyra Federasiyası Dünya Kapoeyra Federasiyasının təsisçilərindən biridir.

Capoeira History in Baku Azerbaijan.

In Azerbaijan Capoeira began to spread late in the 1990s after the movie “only the strongest”. Young people in different regions of Azerbaijan started to practice Capoeira by watching movies.
First school was created in Sumgait city by Emin Gurbanov. First school in the capital city Baku was created in 2000 year by Taleh Orujov, who significantly contributed to spreading Capoeira in Azerbaijan. In 2007 national Capoeira Federation of Azerbaijan was created and Capoeiristas began to participate in Workshops and competitions abroad. After this Capoeira in Azerbaijan took a new step of development and popularity.
It should be highlighted that the foundation conference of the World Capoeira Federation was held in Azerbaijan.
Azerbaijan Capoeira Federation one of the founders of the World Capoeira Federation.