11-12 Mayda Bakı şəhərində keçiriləcək 2018 Dünya Kapoeyra Çempionatının təşkilatçıları

11-12 Mayda Bakı şəhərində keçiriləcək 2018 Dünya Kapoeyra Çempionatının təşkilatçıları – Azərbaycan Gənclər və Idman Nazirliyi və Azerbaycan Kapoeyra Federasiyasıdır. Dünya Kapoeyra Federasiyası isə çempionatın bütün mərhələlərində təşkilati məsələlərə yaxından nəzarət edir.

 

 

 

 

 

 

 

Organizer of the 2018 World Championship on Sport Capoeira that will take place on 11-12 May, 2018 in Baku city are – Ministry of Youth and Sport of Azerbaijan and Azerbaijan Capoeira Federation. World Capoeira Federation (Federação Mundial de Capoeira) will control organizational issues in

all phases.